Versterken operationeel leiderschap Officieren van Dienst

De teamleiding van het basisteam IJsselland-Zuid wil het operationeel leiderschap van de Officieren van Dienst (OvD-en) versterken. Dit houdt vooral in dat de eenheid in optreden moet worden bevorderd en de oriëntatie op de operatie moet worden verbeterd. Twynstra Gudde raakt betrokken via een ontwikkeltraject dat in een nabij gelegen basisteam wordt uitgevoerd gericht op het versterken van het eigenaarschap van politieagenten voor de ontwikkeling van het politievak.

Het ontwikkeltraject voor de OvD-en wordt vormgegeven met een groep ‘voorlopers’ die een sterke operationele oriëntatie hebben. De adviseur van Twynstra Gudde brengt expertise in op het gebied van leren en ontwikkelen met veel contextkennis van de politie. De OvD-en brengen kennis in van de geschiedenis en culturele kenmerken van het team. Op deze manier ontstaat een stapsgewijze aanpak die aansluit bij wat het team nodig heeft.

“De advisering past zo goed bij onze organisatie. Het voelt alsof de adviseur van Twynstra Gudde zelf een politieachtergrond heeft.”
Leontien de Bruijn, Teamchef basisteam IJsselland-Zuid

Als eerste stap wordt een serie bijeenkomsten belegd waarin zes OvD-en eigen praktijkvoorbeelden bespreken en onderzoeken welke effecten het optreden als OvD heeft. Deze gesprekken worden begeleid door de adviseur van Twynstra Gudde. In deze gesprekken wordt geleerd om met elkaar te spreken over het eigen optreden, de kunst van elkaar afgekeken (‘goh, doe jij dat zo’) en ontstaat een gezamenlijk beeld over wat ‘goed’ operationeel leiderschap van een OvD is.

Op basis van de eerste stap wordt besloten om de gesprekken uit te breiden naar de gehele groep OvD-en die diensten draaien in het basisteam. De leden van de teamleiding bereiden deze gesprekken voor met de adviseur van Twynstra Gudde en verzorgen vervolgens zelf de begeleiding. Dit zorgt er namelijk voor dat het basisteam niet afhankelijk wordt van de adviseur en op eigen kracht goede gesprekken kunnen organiseren. Gedurende een aantal maanden vinden er vele sessies plaats waarin ervaringen worden uitgewisseld en lessen worden getrokken over ‘goed’ operationeel leiderschap. De betrokkenen ervaren deze sessies al heel waardevol. In het reguliere werk zijn zij nauwelijks met elkaar in gesprek over het optreden.

Tijdens de sessies groeien de OvD-en naar elkaar toe in hoe zij kijken naar welk gedrag van OvD-en gewenst is bij het invullen van hun rol. Dit leidt tot een behoefte om gezamenlijk richting te geven aan het gewenste gedrag. De adviseur van Twynstra Gudde helpt bij ontwikkelen van een gedragskompas voor de rol van OvD. Dit gedragskompas wordt gebruikt als houvast bij het maken van (individuele en gezamenlijke) afwegingen en het bespreekbaar maken van gedrag dat niet past bij wat gewenst is.