Spelen met weerbarstigheid bij
het veranderen van politiewerk

Het daadwerkelijk veranderen van het politiewerk is geen eenvoudige opgave. In veranderprocessen stuit u op organisatiepatronen die ervoor zorgen dat ambities en wensbeelden niet zomaar realiteit worden. Twynstra Gudde kan u helpen bij het doorbreken van de weerbarstigheid die succesvolle verandering in de weg staat.

Politiemensen ontwikkelen met elkaar allerlei patronen in denken en doen. Deze patronen zorgen ervoor dat het dagelijks organisatieleven in een team in de regel stabiel en voorspelbaar verloopt. Op het moment dat er een ambitie is om het gedrag van en tussen mensen te veranderen, werken deze patronen vaak blokkerend. Dat is de weerbarstigheid die veranderaars – leidinggevenden, medewerkers en adviseurs – ontmoeten op hun weg naar succesvolle verandering. Deze weerbarstigheid wordt door veranderaars vaak ontweken en dat is een belangrijke oorzaak dat veranderingen niet slagen.

Wij zijn ervan overtuigd dat veranderaars de weerbarstigheid moeten vastpakken om veranderingen in het politiewerk te realiseren. Dit vraagt van veranderaars dat zij de weerbarstigheid kunnen doorzien en doorbreken. Ons gedachtegoed Spelen met weerbarstigheid helpt veranderaars hierbij. Wij begeleiden u bij ontwikkeltrajecten en professionaliseren uw veranderaars. Met als doel te gaan spelen met weerbarstigheid en daarmee bij te dragen aan beter politiewerk.

Gedachtegoed

Het gedachtegoed bestaat uit een bril om te kijken naar weerbarstigheid en uit handelingsperspectief om weerbarstigheid te doorbreken.

De bril bestaat uit tien patronen die in politieteams aanwezig zijn en blijvende veranderingen in het politiewerk belemmeren. De belemmerende patronen geven veranderaars houvast bij het begrijpen van blokkades in veranderprocessen.

Het handelingsperspectief biedt manieren van doen – houding, activiteiten, taal – die de belemmerende patronen kunnen doorbreken. Hiermee kunnen veranderaars de belemmerende patronen beïnvloeden en de weg vrij maken voor betekenisvolle veranderingen in het politiewerk.

Publicaties

Wetenschappelijke publicatie

Het gedachtegoed is gebaseerd op een actieonderzoek in opdracht van Politie & Wetenschap. In de publicatie over het actieonderzoek wordt het gedachtegoed in ruim 400 pagina’s beschreven, met praktijkvoorbeelden uit de basisteams.

Aanvragen
Spelen met weerbarstigheid

Samenvattende publicatie

Vanwege de omvang van de wetenschappelijke publicatie hebben we een samenvatting van het gedachtegoed gemaakt. In dit boek(je) leest u de essenties van het gedachtegoed op een toegankelijke wijze.

Aanvragen
een-verhaal-in-ontwikkeling2

Politieteams in ontwikkeling - een verhaal in ontwikkeling

Download een pdf over het ontwikkelen van politieteams.

Houd me op de hoogte


Wat we doen

Professionaliseren van veranderaars

Professionaliseren van veranderaars

Wij bekwamen veranderaars – medewerkers, adviseurs en leidinggevenden – in het leren spelen met weerbarstigheid om tot blijvende verandering te komen. Wij verzorgen ‘werkplaatsen op maat’ waarin inzichten en handelingsrepertoire passend bij de eigen veranderopgaven binnen politieteams worden aangereikt. Zo zijn deelnemers in staat om zich het gedachtegoed eigen te maken en worden zij effectiever in het realiseren van een betekenisvolle verandering.

Verzorgen van workshops

Verzorgen van workshops

Wij bieden verschillende workshops aan waarmee politiemensen kunnen kennismaken met het gedachtegoed van Spelen met weerbarstigheid. Hierbij kunt u denken aan een (eventuele combinatie van) presentatie, kaartenspel of casuïstiekbespreking. Een workshop maken wij op maat voor de context – zoals een 24-uurs sessie met een managementteam of een leiderschapsdag – en de doelgroep.

In werking brengen operationele concepten

In werking brengen operationele concepten

Wij begeleiden politieteams bij het werkend maken van operationele concepten, zoals gebiedsgebonden groepen of het speelveldmodel. De essentie van onze aanpak bestaat uit het begeleiden van een proces waarin nieuwe manieren van (samen)werken worden aangeleerd en afscheid wordt genomen van gedragspatronen die vernieuwing blokkeren.

Organiseren van praktijkprofessionalisering

Organiseren van praktijkprofessionalisering

Wij ondersteunen politieteams bij het versterken van het eigenaarschap van medewerkers voor het onderhouden en ontwikkelen van hun vakmanschap. Dit doen wij door samen met medewerkers een passende manier van werken te ontwikkelen die voorziet in het structureel bijhouden en bespreken van de juridische en morele dimensies van het politievak.

Ontwikkelen van leiderschap op operationeel niveau

Ontwikkelen van leiderschap op operationeel niveau

Wij begeleiden trajecten in politieteams gericht op het versterken van leiderschap op operationeel niveau. Wij geloven dat degenen die direct leiding geven aan het politiewerk – zoals operationeel experts – de meeste invloed uitoefenen op het gedrag van en tussen politiemensen. Om tot daadwerkelijke invloed te komen, is investeren in hun samenwerking en handelingsrepertoire van groot belang. Onze ontwikkeltrajecten zijn daarop gericht.

Cases

Blog

Ik Wil Dat Jij Iets Gaat Doen….!

Ik wil dat jij iets gaat doen….!

Veranderen: leuk voor anderen!  Afgelopen weken had ik in verschillende gesprekken steeds hetzelfde thema op tafel liggen. Er was een leidinggevende die zich afvroeg hoe hij medewerkers in zijn team in de gewenste richting kreeg…

Lees verder

Wie we zijn

Wouter Landman
Onderzoekende adviseur

 

Roderik Kouwenhoven
Senior adviseur

 

Mirjam Brussen
Senior adviseur